Vilka vattenbesparande tekniker finns idag?

Vilka vattenbesparande tekniker finns idag?
15
feb

Vilka tekniker kan användas för att spara vatten? Hur mycket kan en egentligen spara genom att spola toaletter med regnvatten eller återanvända gråvatten? Vi har svaret i en sammanfattande rapport med konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder.

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing och möjligheter att minska hushållens vattenförbrukning. Därför har nu WRS tillsammans med Ecoloop tagit fram en rapport med vattenbesparande åtgärder för både enskilda hushåll, kontor och flerbostadshus.

Rapporten går igenom såväl den rena vattenbesparingen i liter per person och dygn, som tekniken och eventuell juridik som bör beaktas. Exempel har hämtats från fem olika tekniker:

  1. Enklare tekniker för enskilda hushåll
  2. Recirkulerande dusch för vattenbesparing i enskilda hushåll
  3. Regnvatten för toalett och tvättmaskin i enskilda hushåll
  4. Regnvatten för toaletts i kontorshus
  5. Återanvändning av gråvatten i flerfamiljshus

Rapporten hittar du i sin helhet på vår sida för Forskning & Utveckling, längst upp bland våra rapporter.

Projektet har finansierats av Fyrisåns Vattenförbund, Uppsala kommun, Uppsala Vatten, Östhammars kommun och Tierps kommun.

Foto: Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB