Matilda ska undersöka vakuumtoaletter

Matilda ska undersöka vakuumtoaletter
12
apr

Hej! Matilda Pahtajärvi heter jag och ska skriva ett arbete om erfarenheter från vakuumtoaletter på WRS under våren 2021.

Extremt snålspolande toaletter, såsom vakuumtoaletter, där avloppsvattnet samlas upp i sluten tank leder till hälso-och miljömässiga fördelar, men kan också medföra bekymmer. Därför handlar mitt exjobb om att sammanställa och analysera erfarenheter från avloppssystem med vakuumtoaletter, med utgångspunkt i installationer där det varit problem. Beror eventuella problem på brister i tekniken, ovana installatörer eller ovarsamma användare?

Jag har en kandidatexamen inom miljö-och hälsoskydd vid Umeå universitet och studerar nu magisterprogrammet inom miljövetenskap. Handledare på WRS är Ebba af Petersens.