Cykelutflykt till dagvattendammar

Cykelutflykt till dagvattendammar
24
maj

En solig eftermiddag i maj tog vi oss nästan hela kontoret ut på en lokal och Corona-säker utflykt till ett par dagvattendammar i Uppsala.

Endast ett långt stenkast från vårt kontor ligger en ny dagvattendamm vid Polacksbacken som renar dagvatten från Dag Hammarskjölds väg och det nybyggda området Rosendal. Dammen kan hantera upp till ett 20-årsregn och är uppbyggd i olika celler där dagvatten från trafiken och bostadsområdet behandlas separat.

Ytterligare ett långt stenkast bort finns Gottsunda vattenpark som renar dagvatten från stora delar av Gottsunda, ett bostadsområde i södra Uppsala. Parken kommer också vara en viktigt rekreationsområde för boenden i området.

Omslagsbild: Dagvattendammen vid Polacksbacken omges av spänger och ett trädäck för rekreation.

Dagvattendammen vid Polacksbacken är uppdelad i två celler som separerar trafikdagvatten från dagvatten som kommer från ett bostadsområden. Den har även flera “väggar” som leder vattnet en lång väg och förbättrar hydrauliken.

Vid ena inloppsdiket till Gottsunda vattenpark har ett stensatt dike anlagts i kanten mellan ett skogsbryn och åkermark. De gamla ekarna i skogsbrynet har försetts med särskilda luftningsanordningar för att inte påverkas negativt.

Nere till vänster syns inloppet genom en så kallad Wallinränna till Gottsunda vattenparks huvuddamm. Kommunen håller på att bygga en tillgänglighetsanpassad spång i kanten av dammen och till vänster syns en översilningsyta som kommer ta emot dagvatten vid höga flöden. Dammens vattennivå ska även höjas några decimeter till innan anläggningen blir helt klar.