Digitalt studiebesök vid Gottsunda dagvattenpark

Digitalt studiebesök vid Gottsunda dagvattenpark
10
maj

LIFE IP Rich Waters har gjort en kort film om Gottsunda dagvattenpark – en multifunktionell park som både ska rena vattnet, gynna biologisk mångfald och bli en plats för rekreation. Uppsala kommun bygger dagvattenparken där WRS har tagit fram systemhandling, projekterat och agerat byggstöd.

I filmen nedan hör ni Åsa Hedin, Uppsala kommun, guida dig runt i vattenparken och berättar om byggprocessen och hur parken är tänkt att fungera.

10