Idag är det dagvattnets dag!

24
sep

Förra året instiftades Dagvattnets dag av VA Syd för att få fler att se dagvatten som en resurs i våra städer. Den inträffar numera den 24e september varje år. Här på WRS jobbar vi visserligen med dagvatten varje dag men tycker det är viktigt att lyfta vattnets värde.

Vi arbetar mycket med att ta vara på de mervärden dagvattnet kan ge. Givetvis ger vi förslag i våra utredningar och projekteringar på lösningar som minskar översvämningsrisker och minskar tillförseln av näringsämnen och föroreningar till våra vattendrag och hav. Men med rätt hantering kan dagvattnet även bidra med grönska och växtlighet, klimat- och värmereglering, pollinering. rekreation och mentalt välbefinnande.

Vi vill även slå ett slag för återanvändning av dagvatten till exempelvis bevattning, renspolning och utomhustvätt av olika ytor. Med enklare uppsamlings- och reningsmetoder kan dagvatten också användas till spolning av toaletter, bad och duschvatten i bostäder och kontor.

Har du något dagvattenprojekt, tveka inte att höra av dig till Maja Granath! På WRS hjälper vi kommuner och företag med allt från strategier för omhändertagande av dagvatten, dagvattenutredningar för detaljplaner till utformning och projektering av utjämnings- och reningsanläggningar.

Foto: WRS. Dagvattendike i Växjö