Välkommen till WRS Lukas!

Välkommen till WRS Lukas!
1
sep

Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på WRS konsulttjänster och har därför förstärkt upp kontoret med ytterligare en medarbetare. Välkommen till WRS Lukas Rehn!

Lukas är nyexaminerad civilingenjör i miljö- och vattenteknik med ett stort intresse för hållbar och grön stadsplanering. Han har tidigare inriktat sig på områden som rör vattenkvalitet och ekologi, med ett fokus på att sammankoppla stora och små processer till ett helhetsperspektiv.

Vi känner Lukas sedan tidigare från en sommarpraktik 2020 och tror det kommer att gå galant för honom i arbetet med dagvattenutredningar, skyfallsfrågor, vattenkvalitet och mycket annat.

På vår kontaktsida hittar du Lukas kontaktuppgifter.