Grattis Louise till Årets Östersjöbonde!

Grattis Louise till Årets Östersjöbonde!
18
okt

Priset som Årets Östersjöbonde gick i år till Louise Gårdenborg, som driver Gårdsjö Lantbruk i Heby, Uppland. Priset får hon för sitt stora engagemang för en bättre vattenmiljö. Extra kul tycker vi på WRS som har samarbetat med Louise i ett par olika projekt.

Louise samverkar bland annat med Julmyra Horse Center för att se till att gödsel från deras 200 hästar inte belastar närliggande vattendrag. Istället används gödseln i växtodlingen.

På Gårdsjö Lantbruk, som Louise driver, har WRS projekterat en våtmark.

Louise är även med i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening som driver projektet ”Våtmarkssatsning i jordbrukslandskapet runt Vansjön och Nordsjön”. Här gjorde WRS en landskapsanalys av Vansjön-Nordsjöns avrinningsområden. Målet med analysen var att på landskapsnivå öka vattnets uppehållstid och förbättra vattenförsörjningen i avrinningsområdet, skapa bättre vattenkvalitet i sjöarna Vansjön och Nordsjön samt öka den biologiska mångfalden. Lämpliga platser för åtgärder presenterades där åtgärdsförslagen togs fram utifrån kriterier på optimal placering, miljönytta, alternativ finansiering samt kostnadseffektivitet.

Juryns motivering till Årets Östersjönbonde lyder:

Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk får priset för att hon genom sin samverkan med Julmyra Horse Center är ett föredöme för att visa hur hästgödsel kan förvandlas från ett problem till en viktig näringsresurs i jordbruket. Genom att ta emot stallgödsel från 200 hästar minskar risken för läckage från hästanläggningen till Julmyrabäcken och näringsämnena kommer till nytta i odlingen lokalt. Louise är också en samlande kraft i åtgärdsarbetet för minskad övergödning och tillsammans med verksamhetsutövare och boende i avrinningsområdet arbetar hon för att åtgärder ska utföras där de bäst behövs.”

Länkar
Årets Östersjöbonde (WWF)

Foto: WWF