WRS medverkar i historisk undersökning av grunda havsvikar

WRS medverkar i historisk undersökning av grunda havsvikar
12
okt

Redan 1965 undersökte pionjären Mats Waern grunda kustområden utanför Öregrund i Roslagen, nordöstra Uppland. Drygt 25 år senare genomförde Peter Ridderstolpe, sedermera en av WRS grundare, en mängd egna studier i området för att följa upp Waerns tidigare i iakttagelser. I år, ytterligare 30 år senare var så Peter igen med när projektet Levande vikar gav sig ut för att undersöka Östersjöns grunda vikar.

Målet med projektet är att restaurera några av de kraftigt påverkade vikarna i Östersjön. Samtidigt erhålls viktiga data som kan jämföras över långa tidsspann i och med Mats Waerns tidiga undersökningar.

I många av vikarna har tydliga förändringar skett. Den tidigare vegetationen av exempelvis kransalger har fått ge med sig mot arter som är mer tåliga mot övergödning och grumligt vatten.

Även faunan har förändrats. I en av vikarna hittade forskarna vad som visade sig vara amerikansk trågmussla (Rangia cuneata). Det är en relativt ny art europeiska vatten och hittades för första gången nu i vikarna utanför Öregrund.

Undersökningen har även fått stor spridning i media. I början av september publicerade DN en lång artikel och i SR sändes ett 42 minuter långt reportage i Vetenskapsradion Klotet. Längst ner på sidan hittar du länkarna till dessa!

Artiklar och reportage
Nytt projekt ska hitta åtgärder för att restaurera Östersjöns grunda vikar (DN 2021-09-08)
Så ska Östersjöns grunda vikar restaureras: “Det är väldigt artfattigt” (Sveriges Radio 2021-09-15)
Östersjöns ängar följs upp under femtio år (BalticWaters)
Historisk provtagning med oväntat fynd (Stockholms universitet)

Länkar om amerikansk trågmussla
Amerikansk mussla siktad i Södertälje kanal (havet.nu)
Efterlysning – hjälp oss att hitta fler lokaler för Amerikansk trågmussla (Tångbloggen)
Amerikansk trågmussla (Artportalen)

Om Levande vikar
Projektet genomförs av stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna. Projektet pågår år 2020–2027, och totalt satsas nästan 45 miljoner kronor.

Foton: Peter Ridderstolpe, WRS