Nytt exjobb som spillvattenvåtmarker och fågelliv

Nytt exjobb som spillvattenvåtmarker och fågelliv
7
feb

Det våras för examensarbete hos oss på WRS och vi välkomnar Adam Engström Svanberg till kontoret!

Adams examensarbete kommer att belysa spillvattenvåtmarker och deras betydelse för fågellivet. Han kommer att undersöka möjligheterna för kombinerade fågel- och reningsvåtmarker och arbeta fram en checklista för lämplig lokalisering och utformning av dessa kombinerade våtmarker.

Adam läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och hans examensarbete kommer att presenteras i juni 2022. Arbetet utförs i nära samarbete med BirdLife Sverige och handledare hos oss på WRS är Hannes Öckerman.