Herrebro våtmark – en populär fågellokal

Herrebro våtmark – en populär fågellokal
29
mar

Herrebro våtmark ligger strax utanför Norrköping och besöks regelbundet av kommunens invånare. I öster finns ett fågeltorn och genom den av våtmarken översvämmade skogen i söder leder en spång till ett gömsle med goda spaningsmöjligheter över våtmarkens fria vattenytor. Våtmarken är nu en av Norrköpingområdets bästa fågellokaler – eller den bästa, som en del menar!

Våtmarken anlades och togs i drift 2013 efter förstudie, utredning och projektering av WRS. Förutom att minska transporten av näringsämnen och eventuella miljöstörande ämnen har den som mål att gynna friluftslivet och inte minst det lokala djurlivet – multifunktionalitet med andra ord!

Läs mer om våtmarken i vårt projektbibliotek.