Återställande av sjövik för gäddor och mer

Återställande av sjövik för gäddor och mer
19
apr

Förra veckan pratade vi gäddvåtmarker här på WRS och vi fortsätter på det temat. Men denna gång handlar det om ett lokalt projekt där WRS ordförande har varit engagerad i att återställa en vik för att underlätta för gäddans lek, öka den biologiska mångfalden och skapa en buffrande funktion för vattnet i landskapet.

Stenbroviken är en del av Hörendesjön som under årens lopp har lämnats orörd och växt igen. Nu har två eldsjälar, en av dem WRS ordförande, tagit sig an projektet att återställa viken till skicket den var i på mitten av 1900-talet. WRS har även bistått projektet med expertstöd.

Fördelarna med att återställa viken är många. Genom att blötlägga området på våren skapas meandrande vattenvägar som kvarhåller vatten i landskapet. Den grunda viken var tidigare också gäddans viktigaste lekplats i sjön. Genom att öppna upp viken hoppas de kunna locka tillbaka lekande gäddor och skapa ett mer varierat ekosystem i sjön.

Läs mer om projektet på deras egna hemsida: www.sörhörende.se

Läs även artikeln som lokaltidningen har skrivit: Anders och Martin räddar igenväxt sjövik med en pistmaskin (Sala Allehanda 23 mars 2022)

Bild: historiskt ortofoto (1955-67) och nuvarande ortofoto (2018-20) över Stenbroviken, Sörhörende. Foto från Eniro. (c) Terra Lac (c) Lantmäteriet/VISMA