Gäddvåtmarker ger fler gäddor i Östersjön

Gäddvåtmarker ger fler gäddor i Östersjön
11
apr

Gäddorna i Östersjön har minskat kraftigt de senaste åren i Östersjön, mycket på grund av övergödning och att många naturliga lekplatser som grunda vikar och våtmarksområden har försvunnit. Flera åtgärder för att öka gäddbeståndet har gjorts, en av dem är så kallade “gäddfabriker” eller gäddvåtmarker.

I dessa anlagda gäddvåtmarker finns miljöer där fiskarna kan leka. En enda våtmark kan förse kusten med 300 000 yngel. Nu har studier bekräftat att tätheten av vuxna gäddor är högre i de områden där gäddvåtmarker har anlagts – ett tydligt tecken på att dessa gäddvåtmarker fyller sitt syfte!

WRS har många års erfarenhet av att ta fram förstudier och projektera gäddvåtmarker. Nedan är ett urval av de “gäddfabriker” vi har arbetat med senaste åren:

Järvsta Sjöäng
Frestabäckens våtmark
Nabben våtmarker i Mariehamn
Södra Flaten gäddvåtmark på Utö
Kavarö våtmark
Hemmesta sjöäng

Här kan du också lyssna på Sveriges Radios inslag om “gäddfabriker”:
“Gäddfabriker” ger fler gäddor i Östersjön (Sveriges radio 2022-04-01)