Restaurering av Hemmesta sjöäng

Projekt: Restaurering av Hemmesta sjöäng
Uppdragsgivare: Värmdö kommun
År: 2008-2011
Kontakt: Jonas Andersson

År 2008 gjorde WRS en förstudie och tog fram förslag till restaureringsåtgärder för Hemmesta sjöäng. Huvudsyftet var att höja våtmarksområdets värde och öka den biologiska mångfalden, bland annat fisk- och fågelliv, men också att förbättra områdets värde som rekreationsområde.

Efter förstudien framarbetade WRS en förprojektering med hydrauliska förutsättningar. Utifrån det arbetet föreslogs tekniska lösningar, exempelvis dämmen för att reglera vattennivån och skapa lekområden för fisk.

Restaureringen av området har varit lyckad. Området har återigen blivit en naturlig lekplats för gäddan. Enlig WWF har våtmarken på ett halvår genererat ett värde på 20 miljoner kronor.

Läs mer om våtmarken:
DN: Här ges gäddan naturlig spelplan för framtiden
Aktuell Hållbarhet: Restaurering av våtmark en succé (om hur våtmarken genererar pengar)
SVT: Våtmark genererar miljoner
Östersjöcentrum: Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten och filmen Kan nya våtmarker hjälpa gäddan?
Värmdö kommun om Hemmesta sjöäng
Kommunens slutrapport om projektet

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: