Restaurering av Hemmesta sjöäng

Projekt: Restaurering av Hemmesta sjöäng
Uppdragsgivare: Värmdö kommun
År: 2008-2011
Kontakt: Yvonne Byström

År 2008 gjorde WRS en förstudie och tog fram förslag till restaureringsåtgärder för Hemmesta sjöäng. Huvudsyftet var att höja våtmarksområdets värde och öka den biologiska mångfalden, bland annat fisk- och fågelliv, men också att förbättra områdets värde som rekreationsområde.

Efter förstudien framarbetade WRS en förprojektering med hydrauliska förutsättningar. Utifrån det arbetet föreslogs tekniska lösningar, exempelvis dämmen för att reglera vattennivån och skapa lekområden för fisk.

Restaureringen av området har varit lyckad. Området har återigen blivit en naturlig lekplats för gäddan. Enlig WWF har våtmarken på ett halvår genererat ett värde på 20 miljoner kronor.

Läs mer om våtmarken:
Kommunens slutrapport om projektet
DN skriver om gäddfabriken
Aktuell Hållbarhet beskriver hur våtmarken genererar pengar
Värmdö kommun om Hemmesta sjöäng

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: ,