Dagvattenhantering i kv. Jackproppen

Projekt: Dagvattenhantering i kv. Jackproppen
Uppdragsgivare: Erik Wallin AB
År: 2015
Kontakt: Maja Granath

Kvarteret Jackproppen ligger i Hjorthagen och Erik Wallin AB ska exploatera området och uppföra två flerbostadshus. Kvarteret ska anpassas efter den befintliga miljön och smälta in väl i omgivningen där dagvattnet ska utjämnas och utnyttjas lokalt i så stor utsträckning som möjligt. WRS uppdrag var att visa på förslag till dagvattenhantering inom området. Åtgärdsförslagen bygger på att kvarteret ska kunna utjämna upp till 20 mm nederbörd, vilket motsvarar ca 90 % av den totala årsnederbörden.

Foto: Maja Granath

Kategori: