Installation av vakuumtoaletter

Projekt: Installation av vakuumtoaletter
Uppdragsgivare: Knivsta kommun m.fl.
År: 2015
Kontakt: Ebba af Petersens

Flera kommuner har upplevt ett behov av mer information om vakuumtoaletter och exempel på hur installation av vakuumteknik kan utföras i enskilda hushåll. Med hjälp av finansiering från HaV, genomförde WRS tillsammans med ett antal medfinansierande kommuner där Knivsta kommun var projektledare, ett projekt som resulterade i en broschyr om installation om vakuumtoaletter. Broschyren beskriver vakuumtekniken och hur den kan installeras i olika typer av hus.

Broschyren finns i två versioner – dels med sidorna i rätt ordning för läsning på webben, och dels för utskrift.

Instruktion för utskriftsversionen: Skriv ut i färg, A4, dubbelsidigt med vändning på kortsidan, så får du ett häfte som du kan häfta i mitten.

Kategori: ,