Uthållig sanitet i Central- och Östeuropa

Projekt: Uthållig sanitet i Central- och Östeuropa
Uppdragsgivare: Global Water Partnership (GWP)
År: 2006-2008
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Global Water Partnership (GWP) arbetar med gränsöverskridande vattenresursfrågor i olika regioner världen. De länder i Europa som tidigare tillhörde forna Sovjet, CEE -länderna (Central and Eastern Europe) konstaterade i sitt arbete med vattenfrågor att bristen på fungerande sanitet är ett allvarligt hinder för uthållig samhällsutveckling i regionen.  Man konstaterade att allra störst är problemen på landsbygden och i de små städerna.  Befolkningen här saknar ofta helt och hållet toaletter och om sådana finns sker i regel utsläpp direkt till grundvatten eller ytvatten.

I det handlingsprogram som GWP arbetade fram, Sustainable Sanitation Task Force 2004, bestämdes att ge ut en skrift med handfasta råd och goda exempel på hur man kan lösa avloppsfrågor i olika situationer.  Man sökte företag och organisationer i väst som hade erfarenhet och kunskap om relevant teknik.  Valet föll på WRS och samarbetet resulterade bl.a. i boken “Sustainable Sanitation in the Central and Eastern Europe – addressing the needs of small and medium size settlements”, som är utgiven på engelska samt ytterligare 12 språk.

Läs rapporten

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: , ,