15 september – Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet

15 september – Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet
22
aug

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst. VA-guiden och WRS bjuder därför in till en kortare webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden.

Vad? Webbinarium: “Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet”
Var? På webben
När? 15 september kl. 09.00-10.30
Vem? Webbinariet vänder både till tjänstepersoner på kommuner och länsstyrelser, konsulter och andra som är verksamma inom åtgärdsarbetet med vatten. Anmälan gör du senast 9 september. Det är gratis om du är medlem i Va-guiden.

WRS har under flera år bistått flera kommuner, däribland Stockholm och Uppsala, med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster där tillförselberäkningar ingått som en viktig del. Flertalet av dessa åtgärdsprogram har Dimitry van der Nat på WRS varit med och tagit fram. Under webbinariet redovisas hans erfarenheter från detta arbete.

Innehåll

  • Bakgrund och förutsättningar, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
  • Beräknat tillförsel i VISS (S-Hype)
  • Beting utifrån vattendata eller modellerad tillförsel
  • Behov av detaljerad tillförselberäkning
  • Första steget i arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP)
  • Frågor och diskussion