Exjobb om spillvattenvåtmarker och fågelliv färdigt…

Exjobb om spillvattenvåtmarker och fågelliv färdigt…
19
sep

…och Adam har nu börjat på WRS!

Vi kan presentera två glada nyheter. Den första är att Adam Engström Svanberg har presenterat och slutfört sitt examensarbete om spillvattenvåtmarker och fågelliv. Adam har undersökt möjligheterna att kombinera spillvattenrening i en våtmark med lämpliga miljöer för fåglar. Han tog först fram en checklista för utformning, drift, underhåll och skötsel av spillvattenvåtmarker för att uppnå både hög rening av näringsämnen och andra föroreningar och för att skapa livsmiljöer för olika typer av våtmarksfåglar.

Checklistan utvärderades sedan i ett projekt där ett utformningsförslag togs fram för en kombinerad våtmark för spillvattenrening, fågelliv och rekreation i Flens kommun. Slutsatsen av studien är att det finns stora möjligheter att kombinera vattenrening med lämpliga miljöer för våtmarksfåglar i en spillvattenvåtmark.

Ladda ner Adams rapport här: Checklista för multifunktionella våtmarker för spillvattenrening och fågelliv

Nu har Adam även börjat en anställning hos WRS, vilket givetvis är väldigt kul! Adam kommer att fortsätta involveras i olika våtmarksprojekt för fågelliv och biologisk mångfald men även jobba med dagvattenfrågor.

Du hittar Adams kontaktuppgifter här.

Illustration: Nils Forshed