Jacob skriver exjobb om skyfall i höst

Jacob skriver exjobb om skyfall i höst
5
sep

Vi utvecklar vår kompetens kring skyfall. I höst kommer WRS att handleda en examensarbete för att djupdyka i vårt skyfallsarbete.

Vi välkomnar Jacob Källbom till WRS! I höst kommer han att göra en skyfallskartering över Sala tätort i programvaran Hec-Ras. Fokus på arbetet kommer att ligga på att identifiera områden som riskerar att översvämmas och se hur parametrar för infiltration påverkar modellen. Jacob kommer även undersöka hur infiltrationsparametrar kan anpassas för svenska förhållanden.

Jacob läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och hans examensarbete kommer att presenteras i januari 2023. Arbetet utförs i nära samarbete med Sala kommun. Handledare hos oss på WRS är Lukas Rehn.