Tack för en lyckad konferens om spillvattenvåtmarker!

Tack för en lyckad konferens om spillvattenvåtmarker!
23
sep

Igår avslutades konferensen Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning med en uppskattad rundvandring i Ekeby våtmark, Eskilstuna.

Under två dagar tog vi del av erfarenheter, presentationer, workshops och diskussioner kring:

  • Erfarenheter från snart 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige
  • Rening av mikroföroreningar i våtmarker
  • Utländska erfarenheter av spillvattenvåtmarker
  • Dammar och våtmarker för bevattning med spillvatten
  • Design av system för kompletterande rening av spillvatten
  • Mervärden i våtmarker – ekosystemtjänster, rekreation och biologisk mångfald
  • Skötsel av våtmarker

Tack till alla deltagare, presentatörer och arrangörer!

Till alla som deltog på konferensen kommer vi att lägga upp presentationerna på vår hemsida under fliken Våtmarkskonferens 2022.