Framtidens VA

Dagens VA-system måste utvecklas för att bli långsiktigt hållbara. För oss på WRS handlar framtidens VA om att planera VA-system med funktionen i fokus och att tillämpa åtgärder så nära källan som möjligt.

WRS följer inte bara med i utvecklingen – vi driver den! Vår affärsidé är att samla och sälja kunskap om hur man planerar för och bygger framtidens VA-system. Vi medverkar regelbundet i externfinansierade utvecklingsprojekt och driver också flera egna projekt för att utveckla ny kunskap om hantering av avloppsvatten och dagvatten.

Läs mer om pågående och avslutade utvecklingsprojekt under Forskning & Utveckling

Framtidens VA

Projekt inom Framtidens VA