Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde de nya reglerna för personuppgiftshantering igenom. Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersattes av den nya dataskyddsförordningen (GDPR; General Data Protection Regulation). Syftet var att stärka dina rättigheter och skyddet av dina personuppgifter, samt att skapa enhetliga regler inom hela EU. WRS integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR. Kontakta oss vid frågor. Du finner integritetspolicyn nedan:

WRS integritetspolicy