Kundenkät

1. Beskriv din roll

Vi ber dig nedan betygsätta oss och det/de uppdrag vi utfört för er under innevarande år. Enligt gammal hederlig 5-gradig betygsskala.

Om du inte anser att du kan bedöma ett område ber vi dig hoppa över det och lämna en kommentar längst ned om detta.

2. Poängbedömning

Fyll gärna i kommentarsrutan vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra.

3. Sammanfattat helhetsomdöme

Vi ber dig här ge oss ett samlat betyg över hur du uppfattar oss som konsultföretag.