Kundenkät

Vi ber dig nedan att betygsätta oss och det uppdrag vi nyligen utfört åt er. Om du inte anser att du kan bedöma ett område ber vi dig hoppa över det och lämna en kommentar längst ned om detta. Enkäten är anonym men om du vill bli kontaktad av WRS ledning med avseende på er utvärdering av oss lämnar du din mejl i kommentarsfältet längst ned. Tack för din medverkan!

Fyll gärna i kommentarsrutan vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra.