Våtmark Myrsjön

Projekt: Våtmark Myrsjön
Uppdragsgivare: Nacka kommun
År: 2007
Kontakt: Jonas Andersson

Våtmarken vid Myrsjön byggdes 2007 för rening av oljeförorenat dagvatten från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön. Våtmarken blev vinnare av Nacka kommuns Stadsbyggnadsutmärkelse 2007 som delas ut till ett byggnadsverk som utmärker sig genom särskild god gestaltning. Motiveringen löd:

Syftet med våtmarken är att använda naturens egna mekanismer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön. Även om anläggningen är projekterad och byggd på ett “tekniskt sätt”, så har de estetiska värdena också fått sitt utrymme liksom den biologiska mångfalden. Det mjukt meandrande diket smälter väl in i terrängen och de saftigt gröna ytorna i skogsgläntan utgör ett för besökaren överraskande och rofyllt inslag under skogspromenaden. Vattnet drar till sig många djur och fågellivet är redan rikt runt denna lilla våtmark.

Kategori: ,