Våtmarkerna i Trosa och Vagnhärad

Projekt: Våtmarkerna i Trosa och Vagnhärad
Uppdragsgivare: Trosa kommun
År: 2001-2002
Kontakt: Jonas Andersson

Trosa kommun har byggt våtmarker som reningssteg i båda sina kommunala reningsverk i Trosa och Vagnhärad (4500 resp. 7000 pe). Dessa våtmarker, som bygger på lärdomar från Oxelösund och Nynäshamn, är försedda med en översilningsyta som inledande steg. Vattnet pumpas från de kommunala reningsverken och fördelas pulsvis ut över översilningsytorna. Utformningen av dessa processdelar har varit gynnsam för reningsprocessen men också för skötsel och underhåll. Halterna av gödande ämnen som fosfor och kväve, sjukdomsframkallande mikroorganismer och andra föreningar är alltid mycket låga där vattnet rinner ut i Trosaån och vidare till Östersjön.

Läs mer hos Trosa kommun.

Foto: Trosa kommun

Kategori: