Kvittens avfallsanläggning

Projekt: Kvittens avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Strängnäs kommun
År: 2007
Kontakt: Daniel Stråe

Lokal behandling av lakvatten och utsläpp till recipient. Utredning, pilotförsök och fullständig MKB.
Kategori: