Våtmark Oxelösund (Brannäs)

Projekt: Våtmark Oxelösund
Uppdragsgivare: Oxelösund kommun
År: 1993
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Brannäs våtmark ligger på en halvö i Örsbaken, mellan Oxelösund och Nyköping. Våtmarken anlades 1993 på ett område med låglänt skog och gammal åkermark. Våtmarken är utformat för att fungera som ett komplett biologiskt reningssteg till reningsverket (14 000 pe), inkluderande kväverening och är därmed den första fullskaleanläggningen i sitt slag i Skandinavien.

Tekniken bygger på att stora grunda bassänger, tätt bevuxna med vegetation, fylls ömsevis upp och töms på vatten vilket möjliggör både effektiv nitrifikation och denitrifikation. Reningsprocessen drivs enbart av gravitation och solljus och utan produktion av slam Med sin enkla och robusta utformning har den bidragit till att kommunen med stor marginal klarat utsläppsvärden, trots tidvis stora störningar av processerna i reningsverket.

Våtmarken utformades och projekterades av Peter Ridderstolpe och Hans Wallin, WRS. Då tekniken var ny i Sverige genomfördes omfattade uppföljningsprogram de första fem åren. Dessa har bidragit till viktig kunskap om hur olika reningsprocesser fungerar utomhus och hur de kan styras med enkla medel. Anläggningen har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet, både i VA- och forskningssammanhang.

För att ge allmänheten möjlighet att enkelt kunna ta del av den biologiska mångfald som våtmarken erbjuder finns en cirka två kilometer lång vandringsled, som tar vandraren ända fram till våtmarkens utlopp i Östersjön.

Läs mer om våtmarken på Oxelö Energis hemsida.

Kategori: