Våtmarker i odlingslandskap – Uppföljning av miljömålen

Projekt: Våtmarker i odlingslandskapet – Uppföljning av miljömålen
Uppdragsgivare: Sammarbetsprojekt inom FoU
År: 2003-2009
Kontakt: Jonas Andersson 

I ett sexårigt projekt har reningseffekt och biologisk mångfald i våtmarker studerats. Mer information finns på projektets hemsida ”Våtmarker i odlingslandskapet”.

Foto: Jonas Andersson

Kategori: ,