Åtgärdsplan för Ölstasjön

Projekt: Åtgärdsplan för Ölstadsjön
Uppdragsgivare: Finspångs kommun
År: 2011
Kontakt: Jonas Andersson

Ölstadsjön i kanten av Finspångs tätort är en en värdefull häcknings- och rastlokal för våtmarksfåglar. Sjön är sedan år 2000 ett naturreservat och även ett så kallat Natura 2000-område. Under 2010-2011 upprättade WRS tillsammans med HS Konsult AB en åtgärdsplan för att vända den negativa utvecklingen av sjön, dvs. den fortgående igenväxningen.

De åtgärder som föreslogs var reglering av sjön genom anläggande av ett reglerbart dämme vid utloppet, grävning av kanaler som förbinder olika delar av sjön och skapar en mosaik av öppet vatten och vassar, utökat bete och slåtter samt en invallning mot den närbelägna golfbanan för skydda mot den periodvis höjda vattennivån.

Foto: Jonas Andersson

Kategori: ,