Åtgärdsplan för Glan

Projekt: Åtgärdsplan för sjön Glan
Uppdragsgivare: Norrköping Vatten AB
År: 2012
Kontakt: Ebba af Petersens

Sjön Glans ekologiska status är enligt vattenmyndighetens klassificeringssystem otillfredsställande med kvalitetskravet att uppnå God ekologisk status år 2021. Norrköpings kommun arbetar aktivt för att förbättra Glans status och för att säkerställa dricksvattenförsörjningen bland annat genom vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Glan men fler åtgärder är nödvändiga för att nå uppsatta mål. På uppdrag av Norrköping Vatten har WRS tillsammans med Vattenresurs AB framarbetat en åtgärdsplan för sjön Glan och närliggande delavrinningsområden.
Kategori: ,