NOS-dagvatten

Projekt: NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner
Uppdragsgivare: Upplands-Bro, Sollentuna, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby kommuner
År: 2006–2010
Kontakt: Jonas Andersson

De fem Stockholms-kommunerna, Upplands-Bro, Sollentuna, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby har sedan slutet av 1990-talet arbetat aktivt med att minska föroreningspåverkan på Mälaren och Saltsjön från de kommunala dagvattensystemen. Projektet NOS-dagvatten som drevs under åren 2006–2010 hade syftet att öka kunskapen om

  1. Verkliga föroreningsmängder i dagvatten
  2. Dagvattenreningsanläggningars funktion
  3. Lämplig metodik för att utvärdera dagvattendammar

Ett övergripande syfte med projektet har också varit att ge deltagarna från de fem kommunerna ökad erfarenhet och förståelse för hur dagvattenarbetet kan bedrivas i nätverk inom- och mellankommunalt.  WRS har fungerat som projektledare och bistått kommunerna i det praktiska arbetet. Projektet finansierades av de deltagande kommunerna, RTK (nuvarande TMR), Svenskt Vatten Utveckling och WRS.

Läs hela rapporten.

Foto: Jonas Andersson

Kategori: ,