Ångersjöns rastplats avloppsanläggning

Projekt: Urinsortering i kombination med rening genom norsk filterbäddsteknik
Uppdragsgivare: Vägverket
År: 2002 – 2008
Kontakt: Peter Ridderstolpe

WRS nominerades 2008 till Vägverkets miljöpris för ombyggnad av avloppsanläggningen vid rastplats Ångersjön Väg E4. Ångersjöns rastplats har också utsetts både till Sveriges bästa rastplats och Gävleborgs bästa rastplats.

Anläggningen som byggdes 2004 tar emot avlopp från en av Sveriges största rastplatser och från en restaurang. Mycket hög rening och kretsloppspotential har skapats genom en kombination av urinsortering och biologisk och kemisk filtrering med en filterbäddsteknik som utvecklats i Norge. Under anläggningens första fyra driftår genomfördes  noggrann uppföljning för test av olika reaktiva filtermaterial (Filtralite P och Masugnsslagg).

Resultaten visar att den biologiska reningen fungerat mycket bra och stabilt  trots mycket varierande belastning och temperaturer . Inbindning av fosfor  fungerade väl och var ungefär lika hög  i de båda materialen. Kretslopp för c:a 35% av näringen skapades genom att  uppsamlad urin spridits på åkermark.

Läs mer om Ångersjöns rastplats på hemsidan.

Illustration: Peter Ridderstolpe

Kategori: