Alhagens våtmark

Projekt: Alhagens våtmark
Uppdragsgivare: Nynäshamns kommun
År: 1997
Kontakt: Peter Ridderstolpe

När krav på kvävering ställdes på kustnära reningsverk i början av 1990-talet byggde flertalet kommuner om sina verk genom utökning av det befintliga biologiska steget. I Nynäshamn där verket saknade biologiskt steg valde man att bygga ett komplett biologiskt steg med kväverening utomhus.

Anläggningen som har varit i drift sedan 1997 bygger på samma enkla och funktionella processidé som utvecklades för Brannäs våtmark i Oxelösund. I Alhagen har dessutom hög prioritet givits för att skapa ett naturskönt landskap. Våtmarken blev snart ett mycket omtyckt område för närrekreation och räknas fortfarande av ornitologer som en av de främsta fågellokalerna i Stockholmsområdet.

I området finns vandringsstigar med sittplaster och fågeltorn. Utloppet är anlagt som en porlande bäck där havsöring och andra fiskar går upp och leker. Liksom i anläggningen i Oxelösund har mycket forskning och studier genomförts för att studera reningsprocesser och utveckling av flora och fauna.

För närvarande (2017) genomförs arbeten för driftoptimering och anpassning av anläggningen för 30 000 pe.

Foto: Marcus Nilsson

Kategori: