Verkaån – Vatten- och åtgärdsplanering

Projekt: Verkaån – Vatten- och Åtgärdsplanering
Uppdragsgivare: Sigtuna kommun
År: 2012-2013
Kontakt: Ebba af Petersens

I Sigtuna kommun pågår en expansiv utbyggnad av verksamheter inom Verkaåns och Fysingens avrinningsområden. Syftet med uppdraget  var att ge en samlad bild av hur befintlig och planerad exploatering och annan markanvändning i Verkaåns avrinningsområde påverkar de miljökvalitetsnormer som beslutats för Verkaån.

Foto: Katarina Forslöw, Sigtuna kommun

Kategori: