Webinarium och workshop vattenbesparing och avsaltning

Enkät med frågor om erfarenheter från insamling av regnvatten

Sprid gärna den i era kommuner eller till anläggningar för regnvatteninsamling som ni känner till!
Svaren kommer att användas i exempelsamlingen för vattensparande tekniker.