Besök vid restaurerad våtmark i Botkyrka kommun

Besök vid restaurerad våtmark i Botkyrka kommun
5
dec

Våtmarken är 23 ha. Stora vattenspeglar och nedtagen skog ger en ny landskapsbild.  I förgrunden står Jan Wijkmark som är en av markägarna.

Den 10 november gjorde vi på WRS ett studiebesök till Kyrksjön. WRS fick 2011 i uppdrag av Sportfiskarna att ta fram underlag för att återskapa våtmarken i Kyrksjön. Våtmarken formades för att gynna lekområden för kustfisk. I september 2014 blev våtmarken besiktigad och godkänd.

Nu hoppas vi att gäddorna är nöjda!

Läs mer om projektet här.