Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår

Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår
16
jan

I våras färdigställde WRS tillsammans med Hushållningssällskapet en teknisk beskrivning och ett förslag till gäddvåtmark intill Järvstabäcken i Gävle. Tanken är att våtmarken ska fungera som ett nytt lekområde för kustfisk som gädda, öka naturvärden och ge nya rekreationsmöjligheter i området.

Sportfiskarna som har arbetat för att få fram våtmarken har nu sett till att de första spadtagen för våtmarken sattes i backen på senhösten. Om allt går som planerat är våtmarken klar för att tas i bruk i vår. Efter vårfloden bör de första gäddorna kunna hitta dit!

Läs mer om projektet i vårt projektbibliotek.