Maja och Jonas föreläste för MER i Västerås

Maja och Jonas föreläste för MER i Västerås
4
feb

WRS hjälpte projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön att anordna ett seminarium 29 januari med fokus på regelverket kring dagvattenhantering i planering. Det var cirka 250 deltagare, framförallt representanter för medlemskommunerna i MER och kommuner som tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt.

Maja och Jonas från oss på WRS fick representera Naturvårdsverket då de inte hade möjlighet att delta och berätta vad som har hänt med de förslag till fortsatt arbete från regeringsuppdraget som redovisades 2017: Analysera kunskapsläget för dagvattenproblematiken. På förmiddagen var det stort fokus på juridiken kring dagvattenhantering och Boverket presenterade aktuellt regelverk i PBL. På eftermiddagen presenterades ett antal kommunexempel från Uppsala, Täby och Stockholm. Dagen avslutades med en paneldiskussion där publiken bjöds in att svara på mentimeterfrågor.

Läs mer om våra föreläsningar som vi genomförde 2018