WRS tar fram dagvattenpolicy för Östersjön

16
apr

WRS har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny rekommendation för hantering av dagvatten inom Helsingforskonventionen (Helcom), som är en regional miljökonvention för Östersjöområdet (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU). Den gamla rekommendationen skrevs 2002 och behöver uppdateras. WRS förslag till dagvattenpolicy tar ett helhetsgrepp om dagvattenproblematiken och presenterar en ny, mer holistisk, rekommendation. Läs mer om projektet här.