Dagvattenrekommendationer Helsingforskonventionen

Projekt: Recommendations on improving Helcom Recommendation 23/5 – Including a brief identification of major stormwater issues, pollutants and treatment methods
Uppdragsgivare: Coalition Clean Baltic
År: 2018
Kontakt: Hannes Öckerman

Helsingforskonventionen (Helcom) en regional miljökonvention för Östersjöområdet. Inom Helcom finns antaget en äldre dagvattenpolicy från 2002 som behöver uppdateras. WRS fick i uppdrag av Coalition Clean Baltic (CCB) att utforma en ny dagvattenpolicy. I vår rapport finns även en kunskapssammanställning av den huvudsakliga dagvattenproblematiken och föroreningar tillsammans med en kortare beskrivning av lämpliga tekniker och anläggningar för att behandla dagvatten både ur kvalitativ och kvantitativt syfte. Denna sammanställning leder fram till en ny, mer utarbetad och omfattande policy som tar ett helhetsgrepp kring dagvattenfrågan.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: ,