WRS har gjort dagvattenplan åt Eskilstuna

WRS har gjort dagvattenplan åt Eskilstuna
19
nov

I september 2019 slutredovisades WRS projekt åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), som bestod i att ta fram en dagvattenplan för Eskilstuna stad.

Efter kartering, samt beräkningar av flöden och föroreningstransport, i stadens 155 tekniska avrinningsområden identifierades ett 20-tal platser med potential för dagvattenanläggningar. Dessa åtgärdsplatser ska kunna rena dagvatten från VA-huvudmannens verksamhetsområde och kan totalt avskilja cirka 300 kg fosfor årligen.

En slutsats som drogs är att Eskilstuna fortfarande har flertalet lämpliga och tillgängliga områden för dagvattenanläggningar. WRS dagvattenplan kommer att fungera som ett verktyg i kommunens och ESEMs fortsatta arbete med dagvatten.

Läs mer om dagvattenplanen i vårt projektbibliotek!