Löts våtmark anlagd

Löts våtmark anlagd
21
jan

Nu är våtmarken vid Löts avfallsanläggning i Vallentuna anlagd! WRS har varit med från förstudie, via projektering, till projektledarstöd för våtmarken som ska efterpolera anläggningens lakvatten. 

Redan under 2013–2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark som efterpoleringssteg av lakvatten vid Löts avfallsanläggning. Några år senare fick WRS även uppdraget att detaljprojektera reningsanläggningen och under 2019 har WRS fungerat som projektledarstöd under anläggandet av den en hektar stora våtmarken.

WRS har också tagit fram en växtetableringsplan och nu återstår bara att plantera växter till våren så att växtligheten kan komma igång!

Läs mer i vårt projektbibliotek.

Under hösten lät SÖRAB filma våtmarken från ovan, här kan du se det en minut långa klippet.

Foto: (c) Peter Steen, Studio Toivo AB