Skötselplan för Ångersjöns rastplats avloppsanläggning

Skötselplan för Ångersjöns rastplats avloppsanläggning
14
jan

I början av 2000-talet byggdes Ångersjöns rastplats söder om Enånger längs med E4:an. WRS var med redan från början för att utreda lämplig teknik för omhändertagande av avloppsvattnet. Valet föll på en filterbäddsteknik med mycket hög rening och kretsloppspotential.

Efter omorganisationer och nya upphandlingar för skötsel föll anläggningen i glömska. Därför har WRS nu utvärderat anläggningen, sett till att några uppenbara fel har kunnat åtgärdas, samt tagit fram en skötselplan för framtida drift. Skötsel är viktigt för att få en långvarig funktion i tekniska anläggningar. Trots allt har anläggningen fungerat hyfsat trots bristfällig skötsel i nästan ett decennium.

Läs mer i vårt projektbibliotek.