Uppföljning av kompakt markfilter vid Ångersjöns rastplats

Projekt: Genomgång och ny skötselplan för Trafikverkets avloppsanläggning i Ångersjön med kompakt markbädd
Uppdragsgivare: Trafikverket
År: 2018-2019
Kontakt: Linus Halvarsson

I början av 2000-talet byggdes Ångersjöns rastplats. WRS hjälpte då Vägverket och byalaget att utreda vilken teknik som borde användas för att omhänderta avloppsvattnet, bygga anläggningen och utvärdera dess funktion. Detta projekt finns också beskrivet i vårt bibliotek här: Ångersjöns rastplats.

Efter omorganisationer och nya upphandlingar om skötsel av rastplatsen föll reningsanläggningen mer eller mindre i glömska. 2018 fick så WRS uppdraget att gå igenom anläggningen och utvärdera om den fortfarande fungerade och om den var värd att fortsätta drivas. Efter att några uppenbara fel kunnat åtgärdas skapades en skötselrutin för anläggningen som ska finnas med i upphandlingar. Anläggningen bedöms fortfarande fungera tillfredsställande trots mycket bristfällig skötsel i nästan ett decennium. Trots allt är skötsel oerhört viktigt för att få en långvarig funktion i tekniska anläggningar.

Illustration: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: