WRS har tagit fram bäverplan!

WRS har tagit fram bäverplan!
11
feb

När bävrar etablerar sig i landskapet och skapar problem är tanken att planen ska kunna användas som en handbok för kommuner och andra aktörer som ett stöd i arbetet.

Inom Oxunda vattensamverkan har den ökande stammen av bäver bland annat ansetts innebära ökade arbetsinsatser. Lagstiftning, ekosystemtjänster och praktiska metoder för att hantera problematiken kopplad till arten har varit oklara. Med hjälp av den handbok för bävrar som WRS har tagit fram kan många av dessa frågetecken rätas ut.

Bäverplanen har mottagits med stort intresse från de kommuner som berörs av bäverrelaterade problem, både inom och utanför Oxunda vattensamverkan. Nyttorna som bävrarna för med sig bör vägas mot de negativa effekterna och åtgärder som genomförs ska helst vara positiva för alla parter. Fler kommuner ser också att en bör arbeta förebyggande för att kunna motverka framtida problem.

Läs mer i vårt projektbibliotek