Vattenbesparande tekniker – webbinarium 4 nov

Vattenbesparande tekniker – webbinarium 4 nov
12
okt

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit mer och mer aktuellt.

Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler och fler avsaltningsanläggningar av kustnära fastighetsägare som ett komplement till vatten från enskilda brunnar.

I våras hölls ett webbinarium med fokus på vattenbesparingstekniker och enskilda hushåll. Den 4 november kommer ett uppföljande webbinarium sändas med fokus på vattenbesparing inom kontorshus, bostadsområden och stadsdelar.

Välkomna att lyssna på erfarenheter från privatpersoner, kommuner, bostadsbolag och konsulter. Vi kommer att utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera problemställningar kring vattenbesparing från planering och projektering till drift för av olika vattenbesparande tekniker.

När? 4 november 13.00-16.15
Vad? Webbinarium om vattenbesparande tekniker
Var? Online via Teams
Arrangörer: WRS och Ecoloop i samarbete med Fyrisåns Vattenvårdsförbund, Uppsala vatten och Östhammar kommun
Anmälan: till Caroline Holm eller Helfrid Schulte-Herbruggen

Här hittar du inbjudan och program. Välkomna!