Lyckad gäddvåtmark i Gävle!

Lyckad gäddvåtmark i Gävle!
3
maj

WRS var med och tog fram ett förslag på utformning av en gäddvåtmark i utkanten av Gävle. Sedan några år tillbaka har våtmarken Järvsta Sjöäng fungerat som lekplats för gäddor och i år har det kommit dit fler än någonsin!

Tillsammans med Sportfiskarna, Hushållningssällskapet och Gävle kommun utarbetade WRS under 2016-2017 ett förslag på hur en våtmark intill Järvstabäcken skulle kunna skapas för att gynna lek av gäddor och kustfisk, öka naturvärdet och ge nya rekreationsområden i området.

2018 anlades så våtmarken som har visat sig vara en succé och denna vår har fler gäddor än förut hittat till sjöängen för att leka i de grunda och växtbeklädda våtmarksområdena. I början av sommaren töms sedan våtmarken för att få ut gäddorna i havsvikarna kring Gävle. Där bidrar de till att äta mindre fisk i näringskedjan som i slutändan minskar primärproduktion av växtplankton med minskad övergödning som följd.

Se inslaget från SVT nedan där de intervjuar fiskevårdare Bernt Moberg.
SVT: Gäddfabriken Järvsta Sjöäng levererar