Reduktionsfiske i Ramsjön vecka 36

Reduktionsfiske i Ramsjön vecka 36
31
aug

Nu ska reduktionsfiske påbörjas för bättre vattenkvalitet i Ramsjön, Morgongåva! För ett par år sedan tog WRS fram åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjön och minska övergödningen. Reduktionsfiske är en av flera nödvändiga åtgärder.

Under vecka 36 genomförs provfiske i Ramsjön. Redan på måndag 5 september påbörjas fisket och beräknas hålla på under tre till fyra dagar. Reduktionsfisket kommer att utföras av Klara Vatten på initiativ av Ramsjöns Fiskevårdsförening. De uppskattas kunna bli upp till 6 ton vitfisk i lilla Ramsjön som endast är 39 hektar stor!

Alla är välkomna att komma till Ramsjön under veckan för att beskåda fisket. Det uppmuntras också till att ta med sig gratis fisk hem! Ju mer fisk som kan tas omhand om på plats, desto mindre behövs sedan transporteras iväg. Det kommer troligen främst röra sig om mört och braxen.

Vad är reduktionsfiske?

Reduktionsfiske kallas också vårdfiske eller biomanipulation. Det är ofta en effektiv metod för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar. Metoden går ut på att intensivt fiska ut bestånden fisk som livnär sig på djurplankton eller bottendjur. I Sverige rör det sig om framför allt om “vitfisk”, alltså karpfiskar som mört och braxen. På så sätt ökar mängden djurplankton som i sin tur äter upp växtplankton som annars kan leda till algblomning och övergödning.

På så sätt återställs ofta en mer naturlig balans i sjön. Fisket leder ofta till klarare vatten, minskad syrebrist och ger bättre förutsättningar för rovfisk som gädda och sjöfåglar. Med bättre sikt får dessa arter bättre förutsättningar att jaga och livnära sig på bytesdjur.

Kontakt

Om du har några frågor kring reduktionsfisket kan du kontakt Mona Bengtson, Ramsjöns fiskevårdsförening, 070-718 16 75.

Hitta hit

Båten kommer att ta upp fisk till en container som står på gräsytan vid Strandvägen 30.

Foto: Hebygårdar