Avloppslösning på Gotska Sandön

Projekt: Gotska Sandön
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Gotland
År: 2014
Kontakt: Ebba af Petersens

För att öka boendestandarden på ön och kunna ta emot fler besökare planeras nytt servicehus och hygienutrymmen vid lägerplatsen vid Fyrbyn på Gotska Sandön.   WRS fick uppdraget att utreda möjligheterna att lösa avloppsförsörjningen för befintliga och tillkommande byggnader. Eftersom transporter till och från ön är begränsade och kostsamma skall restprodukter från avloppet kunna tas om hand på ön. Två lösningar studerades, där den ena byggde på källsortering av toalettavfall med moderna torrtoaletter och den andra lösningen bestod av ett stort gemensamt reningsverk för alla byggnader. Länsstyrelsen, som är förvaltare av Gotska Sandön, jobbar nu vidare med idéerna kring utvecklingen av lägerbyn.

Foto: Ebba af Petersens

Kategori: