Dagvattenplan och dagvattenpolicy Upplands-Bro

Projekt: Processledning för framtagande av dagvattenplan och dagvattenpolicy
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2020-2021
Kontakt: Caroline Holm

Under åren 2020-2021 tog Upplands-Bro kommun fram en ny dagvattenplan och dagvattenpolicy, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. Dagvattenplanen och dagvattenpolicyn är en följd av kommunens beslutade VA-plan.

WRS har hjälpt till med processledning och agerat expertstöd i arbetet. En viktig del av uppdraget var att bidra till god kommunikation och samverkan inom projektet mellan olika aktörer och förvaltningar.

Dagvattenplanen och dagvattenpolicyn är styrande för arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift.

Foto: Upplands-Bro kommun

Kategori: ,